Wat wordt van mij als werkgever verwacht?

4

#kiesvoordezorg geeft je de mogelijkheid om één of meerdere nieuwe gemotiveerde werknemer aan te werven met het oog op een toekomstige functie als zorgkundige of verpleegkundige.

De kandidaat-werknemer heeft een traject van voorselectie doorlopen, waardoor je met een relatief grote zekerheid kunt rekenen op een engagement van de kandidaat om de opleidingsperiode goed te doorlopen.

De geselecteerde kandidaat krijgt van het IFG een lijst met werkgevers die deelnemen aan het project #kiesvoordezorg en zal contact zoeken met een werkgever naar keuze.

Wanneer je gecontacteerd wordt door een geselecteerde kandidaat verwachten we van jou als werkgever dat je de geselecteerde kandidaat ontvangt voor een sollicitatiegesprek. Dit sollicitatiegesprek heeft tot doel:

 • de kandidaat en de werkgever te laten kennismaken met mekaar.
 • informatie uit te wisselen over de job als zorgkundige of verpleegkundige binnen de organisatie.
 • het ondertekenen van een intentieverklaring als beide partijen een samenwerking willen aangaan. Deze aanvraag moet vervolgens naar het IFG of de publieke sector worden verstuurd, afhankelijk van de sector van de werkgever.
 • het opstellen van een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer die een opleiding volgt na goedkeuring door het IFG of de publieke sector.

De aangeboden arbeidsovereenkomst wordt steeds afgesloten voor onbepaalde duur.

De ingangsdatum van de arbeidsoverkomst valt samen met de eerste schooldag van de opleiding waarvoor de kandidaat werd geselecteerd.

In de arbeidsovereenkomst neemt de werkgever volgende clausule op:

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot ontslag, is de werkgever er niet toe gehouden de “werknemer in opleiding” (cfr. het vormingsproject #kiesvoordezorg) aansluitend in dienst te houden indien de werknemer zelf stopt met het project, indien de werknemer niet slaagt voor de opleiding of indien de werkgever niet beschikt over een tewerkstellingsplaats bij het einde van de opleiding. Deze omstandigheden zijn voldoende reden om de overeenkomst te beëindigen met een wettelijke opzegtermijn.

Het IFG maakt geen gebruik van modelovereenkomsten. De organisatie gebruikt haar eigen arbeidsovereenkomst.

Let op:

 • Zonder deze arbeidsovereenkomst kan het project niet opstarten!
 • Bezorg steeds een elektronische kopie van de arbeidsovereenkomst aan het IFG.

4

Wat wordt van mij als werkgever verwacht?

#kiesvoordezorg geeft je de mogelijkheid om één of meerdere nieuwe gemotiveerde werknemer aan te werven met het oog op een toekomstige functie als zorgkundige of verpleegkundige.

De kandidaat-werknemer heeft een traject van voorselectie doorlopen, waardoor je met een relatief grote zekerheid kunt rekenen op een engagement van de kandidaat om de opleidingsperiode goed te doorlopen.

De geselecteerde kandidaat krijgt van het IFG een lijst met werkgevers die deelnemen aan het project #kiesvoordezorg en zal contact zoeken met een werkgever naar keuze.

Wanneer je gecontacteerd wordt door een geselecteerde kandidaat verwachten we van jou als werkgever dat je de geselecteerde kandidaat ontvangt voor een sollicitatiegesprek. Dit sollicitatiegesprek heeft tot doel:

 • de kandidaat en de werkgever te laten kennismaken met mekaar.
 • informatie uit te wisselen over de job als zorgkundige of verpleegkundige binnen de organisatie.
 • het ondertekenen van een intentieverklaring als beide partijen een samenwerking willen aangaan. Deze aanvraag moet vervolgens naar het IFG of de publieke sector worden verstuurd, afhankelijk van de sector van de werkgever.
 • het opstellen van een arbeidsovereenkomst tussen de werkgever en de werknemer die een opleiding volgt na goedkeuring door het IFG of de publieke sector.

De aangeboden arbeidsovereenkomst wordt steeds afgesloten voor onbepaalde duur.

De ingangsdatum van de arbeidsoverkomst valt samen met de eerste schooldag van de opleiding waarvoor de kandidaat werd geselecteerd.

In de arbeidsovereenkomst neemt de werkgever volgende clausule op:

Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot ontslag, is de werkgever er niet toe gehouden de “werknemer in opleiding” (cfr. het vormingsproject #kiesvoordezorg) aansluitend in dienst te houden indien de werknemer zelf stopt met het project, indien de werknemer niet slaagt voor de opleiding of indien de werkgever niet beschikt over een tewerkstellingsplaats bij het einde van de opleiding. Deze omstandigheden zijn voldoende reden om de overeenkomst te beëindigen met een wettelijke opzegtermijn.

Het IFG maakt geen gebruik van modelovereenkomsten. De organisatie gebruikt haar eigen arbeidsovereenkomst.

Let op:

 • Zonder deze arbeidsovereenkomst kan het project niet opstarten!
 • Bezorg steeds een elektronische kopie van de arbeidsovereenkomst aan het IFG.