FAQ

Het IFG heeft alle informatie over het opleidingsproject in detail opgenomen in een document ‘Vraag/antwoord’ of meer bepaald een FAQ (frequently asked questions). Er werd een versie opgemaakt voor de werkgever en één voor de werknemer.

Wettelijk kader

Kalender

Het IFG vraagt een aantal documenten op om het schooltraject van de werknemer in opleiding te kunnen volgen. Bij het ontvangen van deze documenten worden de voorschotten voor de werkgever geactiveerd. In het document ‘kalender’ kunnen werkgever en werknemer een overzicht terugvinden van welke documenten er opgevraagd worden en tegen welke datum.

Attest van regelmatige inschrijving

Dit specimen-document dient enkel als voorbeeld. Het mag niet gebruikt worden.  Aan de scholen van de opleiding tot verpleegkundige bezorgen we elk jaar een Word-document via mail. De scholen die de opleiding tot zorgkundige aanbieden gebruiken hun eigen model.

Engagementsverklaring

Werkgevers die nog geen engagementsverklaring hebben verstuurd, maar die alsnog interesse hebben om deel te nemen aan dit project kunnen dit document via mail versturen naar kiesvoordezorg@fe-bi.org.