Wie komt in aanmerking voor een opleiding en een job via #kiesvoordezorg?

5

Wie komt in aanmerking voor een opleiding en een job via #kiesvoordezorg?

 • Je bent op het moment van je kandidatuur in dienst bij een werkgever die niet behoort tot het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330) of je werkt als zelfstandige (buiten het PC330).
 • Je voldoet aan de toegangsvoorwaarden die het onderwijs stelt bij de gekozen opleiding.
 • Je hebt minimum twee jaar werkervaring in België.
 • Je slaagt in de verplichte selectietesten.

#kiesvoordezorg is niet bedoeld voor:

 • Werknemers uit het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330) of uit publieke instellingen in de zorgsector waar reeds soortgelijke opleidingsprojecten (project 600) bestaan.
 • Werknemers die momenteel een opleiding volgen in andere opleidingsprojecten georganiseerd door andere non-profit sectoren. Bedoeld zijn bv. de opleidingen gevolgd in het kader van “VIA Vorming Hogerop” of het “project 3030” in de Vlaamse non-profitsectoren.
  • Opgelet: kandidaten die tegelijk een aanvraag doen voor #kiesvoordezorg en voor één van de andere bestaande opleidingsprojecten waarvoor ze in aanmerking komen (bv. “VIA Vorming Hogerop” of het “project 3030”) en die voor beide projecten worden geselecteerd, moeten een keuze maken voor één van deze projecten. Er wordt hen gevraagd om de organisatoren van het NIET GEKOZEN project te verwittigen van deze keuze.
 • Mensen die niet verbonden zijn met een werkgever door middel van een arbeidsovereenkomst (uitgezonderd zelfstandigen).
 • Mensen die eerder gestart zijn met #kiesvoordezorg.
 • Mensen die geen twee jaar werkervaring in België kunnen aantonen (studentenjobs worden niet meegerekend).

5

Wie komt in aanmerking voor een opleiding en een job via #kiesvoordezorg?

Wie komt in aanmerking voor een opleiding en een job via #kiesvoordezorg?

 • Je bent op het moment van je kandidatuur in dienst bij een werkgever die niet behoort tot het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330) of je werkt als zelfstandige (buiten het PC330).
 • Je voldoet aan de toegangsvoorwaarden die het onderwijs stelt bij de gekozen opleiding.
 • Je hebt minimum twee jaar werkervaring in België.
 • Je slaagt in de verplichte selectietesten.

#kiesvoordezorg is niet bedoeld voor:

 • Werknemers uit het paritair comité voor de gezondheidsdiensten (PC 330) of uit publieke instellingen in de zorgsector waar reeds soortgelijke opleidingsprojecten (project 600) bestaan.
 • Werknemers die momenteel een opleiding volgen in andere opleidingsprojecten georganiseerd door andere non-profit sectoren. Bedoeld zijn bv. de opleidingen gevolgd in het kader van “VIA Vorming Hogerop” of het “project 3030” in de Vlaamse non-profitsectoren.
  • Opgelet: kandidaten die tegelijk een aanvraag doen voor #kiesvoordezorg en voor één van de andere bestaande opleidingsprojecten waarvoor ze in aanmerking komen (bv. “VIA Vorming Hogerop” of het “project 3030”) en die voor beide projecten worden geselecteerd, moeten een keuze maken voor één van deze projecten. Er wordt hen gevraagd om de organisatoren van het NIET GEKOZEN project te verwittigen van deze keuze.
 • Mensen die niet verbonden zijn met een werkgever door middel van een arbeidsovereenkomst (uitgezonderd zelfstandigen).
 • Mensen die eerder gestart zijn met #kiesvoordezorg.
 • Mensen die geen twee jaar werkervaring in België kunnen aantonen (studentenjobs worden niet meegerekend).