Worden jouw studiekosten vergoed?

4

Voor studenten die in het eerste jaar van de opleiding starten, voorziet het project een éénmalige studiebeurs van € 1200. Deze studiebeurs geldt als forfaitaire tussenkomst in de schoolkosten (inschrijvingsgeld, materiaal, studieboeken, …) en/of de kosten voor kinderopvang.

Het bedrag van deze éénmalige studiebeurs bedraagt € 600 wanneer de geselecteerde kandidaat bij de aanvang van de opleiding reeds een zorgkundig visum heeft.

Als de kandidaat geselecteerd wordt, kiest deze een werkgever binnen de Federale gezondheidssector (meer info op deze pagina). Dit kan zowel een privé- als publieke organisatie zijn. Meer informatie over de loonvoorwaarden binnen de openbare sector vind je via deze link.

Opgelet: het bedrag van deze studiebeurs is bruto onderhevig aan werknemersbijdragen. Het bedrag dat de werknemer daadwerkelijk ontvangt, komt over het algemeen overeen met ongeveer 50% van het brutobedrag.

4

Worden jouw studiekosten vergoed?

Voor studenten die in het eerste jaar van de opleiding starten, voorziet het project een éénmalige studiebeurs van € 1200. Deze studiebeurs geldt als forfaitaire tussenkomst in de schoolkosten (inschrijvingsgeld, materiaal, studieboeken, …) en/of de kosten voor kinderopvang.

Het bedrag van deze éénmalige studiebeurs bedraagt € 600 wanneer de geselecteerde kandidaat bij de aanvang van de opleiding reeds een zorgkundig visum heeft.

Als de kandidaat geselecteerd wordt, kiest deze een werkgever binnen de Federale gezondheidssector (meer info op deze pagina). Dit kan zowel een privé- als publieke organisatie zijn. Meer informatie over de loonvoorwaarden binnen de openbare sector vind je via deze link.

Opgelet: het bedrag van deze studiebeurs is bruto onderhevig aan werknemersbijdragen. Het bedrag dat de werknemer daadwerkelijk ontvangt, komt over het algemeen overeen met ongeveer 50% van het brutobedrag.