Hoe verloopt de selectieprocedure?

7

De selectietest

Alle aanvraagformulieren worden door het IFG geanalyseerd en elke kandidaat die voldoet aan de voorwaarden van het project #kiesvoordezorg zal worden uitgenodigd voor een selectietest.

Deze test wordt afgenomen door gespecialiseerde selectiebureaus. De test bestaat uit een psychotechnisch (logica, algemene kennis, …) gedeelte op de computer en een psychologisch gesprek.

Er kan pas deelgenomen worden aan het psychologische gesprek (motivatie, zelfredzaamheid en interesse) wanneer de kandidaat slaagt voor de psychotechnische test.

Wil je al eens gaan kijken hoe zo’n test eruitziet? Bekijk een demo versie van de selectietesten.

Heb je toch nog wat nood aan extra oefeningen?

De definitieve selectie

De Raad van Beheer van het IFG neemt de beslissing over de definitieve selectie van de kandidaturen.

Je moet geslaagd zijn voor de selectietesten. Wanneer het aantal geslaagde kandidaten groter is dan de beschikbare plaatsen zijn volgende voorrangsregels van toepassing voor de definitieve selectie:

 • De testresultaten.
 • Kandidaten die op het moment van de aanvraag reeds slaagden voor een deel van de opleiding krijgen voorrang. Hieronder wordt verstaan:
  • Binnen de bacheloropleiding tot verpleegkunde moet de kandidaat reeds geslaagd zijn voor 60 studiepunten.
  • Binnen de graduaatsopleiding tot verpleegkunde moet de kandidaat reeds geslaagd zijn voor de modules initiatie en basiszorg.
  • Binnen de opleiding tot zorgkundige moet de kandidaat reeds geslaagd zijn voor 450 lesuren.
 • Het beschikbare budget.

De kandidaten worden via mail op de hoogte gebracht van deze resultaten van de selectieprocedure.

Verloop 2024

 • Inschrijvingsperiode tot 9 februari 2024
 • Selectietesten tussen 20 november 2023 en eind februari 2024
 • Analyse selectietesten tot en met eind maart 2024
 • Communicatie van selectie naar de kandidaten: midden april 2024
  ==> Wij kunnen eerder geen antwoord geven over de selectie, wij vragen daarom om even geduld uit te oefenen.
 • Start opleiding: september 2024

7

Hoe verloopt de selectieprocedure?

De selectietest

Alle aanvraagformulieren worden door het IFG geanalyseerd en elke kandidaat die voldoet aan de voorwaarden van het project #kiesvoordezorg zal worden uitgenodigd voor een selectietest.

Deze test wordt afgenomen door gespecialiseerde selectiebureaus. De test bestaat uit een psychotechnisch (logica, algemene kennis, …) gedeelte op de computer en een psychologisch gesprek.

Er kan pas deelgenomen worden aan het psychologische gesprek (motivatie, zelfredzaamheid en interesse) wanneer de kandidaat slaagt voor de psychotechnische test.

Wil je al eens gaan kijken hoe zo’n test eruitziet? Bekijk een demo versie van de selectietesten.

Heb je toch nog wat nood aan extra oefeningen?

De definitieve selectie

De Raad van Beheer van het IFG neemt de beslissing over de definitieve selectie van de kandidaturen.

Je moet geslaagd zijn voor de selectietesten. Wanneer het aantal geslaagde kandidaten groter is dan de beschikbare plaatsen zijn volgende voorrangsregels van toepassing voor de definitieve selectie:

 • De testresultaten.
 • Kandidaten die op het moment van de aanvraag reeds slaagden voor een deel van de opleiding krijgen voorrang. Hieronder wordt verstaan:
  • Binnen de bacheloropleiding tot verpleegkunde moet de kandidaat reeds geslaagd zijn voor 60 studiepunten.
  • Binnen de graduaatsopleiding tot verpleegkunde moet de kandidaat reeds geslaagd zijn voor de modules initiatie en basiszorg.
  • Binnen de opleiding tot zorgkundige moet de kandidaat reeds geslaagd zijn voor 450 lesuren.
 • Het beschikbare budget.

De kandidaten worden via mail op de hoogte gebracht van deze resultaten van de selectieprocedure.

Verloop 2024

 • Inschrijvingsperiode tot 9 februari 2024
 • Selectietesten tussen 20 november 2023 en eind februari 2024
 • Analyse selectietesten tot en met eind maart 2024
 • Communicatie van selectie naar de kandidaten: midden april 2024
  ==> Wij kunnen eerder geen antwoord geven over de selectie, wij vragen daarom om even geduld uit te oefenen.
 • Start opleiding: september 2024