Je bent geselecteerd voor het project #kiesvoordezorg. Wat nu?

8

Proficiat! Je hebt al een belangrijke stap gezet naar jouw nieuwe carrière in de zorg. Je zal nu op zoek moeten naar een werkgever in de zorgsector.

Een nieuwe arbeidsovereenkomst in de zorg

Het IFG bezorgt elke geselecteerde kandidaat een lijst met werkgevers in de zorgsector die zich geëngageerd hebben om een geselecteerde kandidaat uit het project #kiesvoordezorg in dienst te nemen. Dit kan zowel een privé- als publieke organisatie zijn. Meer informatie over het project binnen de openbare sector vind je via deze link.

Elke geselecteerde kandidaat neemt contact met één (of meerdere) werkgever(s) naar keuze uit de lijst met het oog op een sollicitatiegesprek.

Dit sollicitatiegesprek heeft tot doel:

  • de kandidaat en de werkgever te laten kennismaken met mekaar.
  • informatie uit te wisselen over de job als zorgkundige of verpleegkundige binnen de organisatie.
  • het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst wanneer beide partijen akkoord zijn.

De aangeboden arbeidsovereenkomst wordt steeds afgesloten voor onbepaalde duur. De ingangsdatum van de arbeidsoverkomst valt samen met de eerste schooldag van de opleiding waarvoor de kandidaat werd geselecteerd.

Let op:

  • Zonder deze arbeidsovereenkomst kan het project niet opstarten!
  • De werkgever uit de privésector bezorgt een elektronische kopie van de arbeidsovereenkomst aan het IFG. De werkgever uit de openbare sector zal dit versturen naar hun contactpersoon binnen het Fonds Sociale Maribel (RSZ).

Einde van je huidige arbeidsovereenkomst

De geselecteerde kandidaat die een getekende arbeidsovereenkomst heeft bij een werkgever uit de zorgsector, dient nog zijn huidige arbeidsovereenkomst op te zeggen of, indien dit mogelijk is, te schorsen.

De opzeg moet correct gebeuren en de duur ervan is afhankelijk van de anciënniteit bij de huidige werkgever. De opzeg dient op het juiste moment te gebeuren zodat het einde van het contract bij de huidige werkgever samenvalt met het begin van het schooljaar, de startdatum van het contract bij een werkgever uit de zorgsector.

Een werknemer die zelf zijn opzeg geeft, moet rekening houden met volgende opzegtermijnen:

Anciënniteit

Opzegtermijn

< 3 maanden

1 week

3 < 6 maanden

2 weken

6 < 12 maanden

3 weken

12 < 18 maanden

4 weken

18 < 24 maanden

5 weken

2 < 4 jaar

6 weken

4 < 5 jaar

7 weken

5 < 6 jaar

9 weken

6 < 7 jaar

10 weken

7 < 8 jaar

12 weken

>= 8 jaar

13 weken

Anciënniteit

< 3 maanden

Opzegtermijn

1 week

Anciënniteit

3 < 6 maanden

Opzegtermijn

2 weken

Anciënniteit

6 < 12 maanden

Opzegtermijn

3 weken

Anciënniteit

12 < 18 maanden

Opzegtermijn

4 weken

Anciënniteit

18 < 24 maanden

Opzegtermijn

5 weken

Anciënniteit

2 < 4 jaar

Opzegtermijn

6 weken

Anciënniteit

4 < 5 jaar

Opzegtermijn

7 weken

Anciënniteit

5 < 6 jaar

Opzegtermijn

9 weken

Anciënniteit

6 < 7 jaar

Opzegtermijn

10 weken

Anciënniteit

7 < 8 jaar

Opzegtermijn

12 weken

Anciënniteit

>= 8 jaar

Opzegtermijn

13 weken

Bij vragen over de opzeg en de opzegtermijn of de mogelijkheden tot schorsing van de arbeidsovereenkomst, kan de geselecteerde kandidaat-werknemer in opleiding terecht bij één van de volgende vakbonden:

8

Je bent geselecteerd voor het project #kiesvoordezorg. Wat nu?

Proficiat! Je hebt al een belangrijke stap gezet naar jouw nieuwe carrière in de zorg. Je zal nu op zoek moeten naar een werkgever in de zorgsector.

Een nieuwe arbeidsovereenkomst in de zorg

Het IFG bezorgt elke geselecteerde kandidaat een lijst met werkgevers in de zorgsector die zich geëngageerd hebben om een geselecteerde kandidaat uit het project #kiesvoordezorg in dienst te nemen. Dit kan zowel een privé- als publieke organisatie zijn. Meer informatie over het project binnen de openbare sector vind je via deze link.

Elke geselecteerde kandidaat neemt contact met één (of meerdere) werkgever(s) naar keuze uit de lijst met het oog op een sollicitatiegesprek.

Dit sollicitatiegesprek heeft tot doel:

  • de kandidaat en de werkgever te laten kennismaken met mekaar.
  • informatie uit te wisselen over de job als zorgkundige of verpleegkundige binnen de organisatie.
  • het ondertekenen van een arbeidsovereenkomst wanneer beide partijen akkoord zijn.

De aangeboden arbeidsovereenkomst wordt steeds afgesloten voor onbepaalde duur. De ingangsdatum van de arbeidsoverkomst valt samen met de eerste schooldag van de opleiding waarvoor de kandidaat werd geselecteerd.

Let op:

  • Zonder deze arbeidsovereenkomst kan het project niet opstarten!
  • De werkgever uit de privésector bezorgt een elektronische kopie van de arbeidsovereenkomst aan het IFG. De werkgever uit de openbare sector zal dit versturen naar hun contactpersoon binnen het Fonds Sociale Maribel (RSZ).

Einde van je huidige arbeidsovereenkomst

De geselecteerde kandidaat die een getekende arbeidsovereenkomst heeft bij een werkgever uit de zorgsector, dient nog zijn huidige arbeidsovereenkomst op te zeggen of, indien dit mogelijk is, te schorsen.

De opzeg moet correct gebeuren en de duur ervan is afhankelijk van de anciënniteit bij de huidige werkgever. De opzeg dient op het juiste moment te gebeuren zodat het einde van het contract bij de huidige werkgever samenvalt met het begin van het schooljaar, de startdatum van het contract bij een werkgever uit de zorgsector.

Een werknemer die zelf zijn opzeg geeft, moet rekening houden met volgende opzegtermijnen:

Anciënniteit

Opzegtermijn

< 3 maanden

1 week

3 < 6 maanden

2 weken

6 < 12 maanden

3 weken

12 < 18 maanden

4 weken

18 < 24 maanden

5 weken

2 < 4 jaar

6 weken

4 < 5 jaar

7 weken

5 < 6 jaar

9 weken

6 < 7 jaar

10 weken

7 < 8 jaar

12 weken

>= 8 jaar

13 weken

Anciënniteit

< 3 maanden

Opzegtermijn

1 week

Anciënniteit

3 < 6 maanden

Opzegtermijn

2 weken

Anciënniteit

6 < 12 maanden

Opzegtermijn

3 weken

Anciënniteit

12 < 18 maanden

Opzegtermijn

4 weken

Anciënniteit

18 < 24 maanden

Opzegtermijn

5 weken

Anciënniteit

2 < 4 jaar

Opzegtermijn

6 weken

Anciënniteit

4 < 5 jaar

Opzegtermijn

7 weken

Anciënniteit

5 < 6 jaar

Opzegtermijn

9 weken

Anciënniteit

6 < 7 jaar

Opzegtermijn

10 weken

Anciënniteit

7 < 8 jaar

Opzegtermijn

12 weken

Anciënniteit

>= 8 jaar

Opzegtermijn

13 weken

Bij vragen over de opzeg en de opzegtermijn of de mogelijkheden tot schorsing van de arbeidsovereenkomst, kan de geselecteerde kandidaat-werknemer in opleiding terecht bij één van de volgende vakbonden: