Hoe word je opgevolgd tijdens de opleiding?

10

#kiesvoordezorg hanteert strenge selectiecriteria vooraleer je aan de gekozen opleiding kan starten. We ondersteunen je maximaal om de opleiding in ideale omstandigheden te volbrengen.

We verwachten dat je start met goede slaagkansen en dat je gemotiveerd bent en blijft om je diploma te behalen.

Om je te kunnen opvolgen verwacht het IFG dat zij op de hoogte wordt gehouden van het verloop van de opleiding. Bezorg daarom altijd tijdig de gevraagde documenten aan het IFG.

Het is ook belangrijk om het IFG steeds op de hoogte te houden van wijzigingen in je leven die een invloed kunnen hebben op het leertraject, zoals bijvoorbeeld een langdurige ziekte, een zwangerschap, verandering van school, het wijzigen van contactgegevens of de vervroegde stopzetting van de opleiding.

Let op:

  • De werknemer moet regelmatig aanwezig zijn tijdens de lessen en stages. Ongewettigde afwezigheden moeten vermeden worden. De werknemer verliest zijn recht op het project bij een jaarlijkse ongewettigde afwezigheid van meer dan 1/10e van de opleiding.
  • De werknemer verliest zijn recht op het project indien hij niet slaagt voor zijn module/jaar.

Belangrijk! Dubbelen of de opleidingsduur verlengen is niet mogelijk in dit project. Niet slagen betekent de stopzetting van het project.

10

Hoe word je opgevolgd tijdens de opleiding?

#kiesvoordezorg hanteert strenge selectiecriteria vooraleer je aan de gekozen opleiding kan starten. We ondersteunen je maximaal om de opleiding in ideale omstandigheden te volbrengen.

We verwachten dat je start met goede slaagkansen en dat je gemotiveerd bent en blijft om je diploma te behalen.

Om je te kunnen opvolgen verwacht het IFG dat zij op de hoogte wordt gehouden van het verloop van de opleiding. Bezorg daarom altijd tijdig de gevraagde documenten aan het IFG.

Het is ook belangrijk om het IFG steeds op de hoogte te houden van wijzigingen in je leven die een invloed kunnen hebben op het leertraject, zoals bijvoorbeeld een langdurige ziekte, een zwangerschap, verandering van school, het wijzigen van contactgegevens of de vervroegde stopzetting van de opleiding.

Let op:

  • De werknemer moet regelmatig aanwezig zijn tijdens de lessen en stages. Ongewettigde afwezigheden moeten vermeden worden. De werknemer verliest zijn recht op het project bij een jaarlijkse ongewettigde afwezigheid van meer dan 1/10e van de opleiding.
  • De werknemer verliest zijn recht op het project indien hij niet slaagt voor zijn module/jaar.

Belangrijk! Dubbelen of de opleidingsduur verlengen is niet mogelijk in dit project. Niet slagen betekent de stopzetting van het project.