Engagementsverklaring werkgevers

2

Bij het opstarten van het pilootproject verstuurde het IFG een informatieve communicatie naar de werkgevers met de vraag om een engagementsverklaring in te vullen bij interesse tot deelname aan dit project.

De werkgever die de engagementsverklaring tekent, verbindt zich tot de volgende punten:

 • De werkgever engageert zich ertoe om één (of meerdere) kandidaat-werknemer(s) te ontvangen ter kennismaking en deze wegwijs te maken met het werk binnen de sector.
 • De werkgever engageert zich, bij wederzijds akkoord, om een kandidaat in het kader van dit project aan te werven.
 • De werkgever verbindt zich ertoe om in september de kandidaat die in het project wil stappen, een contract aan te bieden van onbepaalde duur volgens het loonbarema van het project. De financiering van dit contract wordt gedragen door het IFG.
 • De werkgever engageert zich om de nieuwe werknemer te laten studeren via één van de opleidingsprojecten van het IFG en dit van de eerste schooldag van het schooljaar tot en met de laatste schooldag.
 • De werkgever engageert zich om deze werknemer tewerk te stellen op de werkvloer tijdens de zomermaanden, buiten de wettelijke verlofperiode van de werknemer.
 • De werkgever verklaart zich akkoord dat zijn gegevens worden overgemaakt aan de  kandidaten en de loopbaanbegeleiders die de kandidaten opvolgen.

Let op! Werkgevers kunnen ten allen tijde de engagementsverklaring invullen en via mail versturen naar het IFG (kiesvoordezorg@fe-bi.org). Wij zorgen ervoor dat de organisatie opgenomen wordt in de lijst met geïnteresseerde werkgevers. 

2

Engagementsverklaring werkgevers

Bij het opstarten van het pilootproject verstuurde het IFG een informatieve communicatie naar de werkgevers met de vraag om een engagementsverklaring in te vullen bij interesse tot deelname aan dit project.

De werkgever die de engagementsverklaring tekent, verbindt zich tot de volgende punten:

 • De werkgever engageert zich ertoe om één (of meerdere) kandidaat-werknemer(s) te ontvangen ter kennismaking en deze wegwijs te maken met het werk binnen de sector.
 • De werkgever engageert zich, bij wederzijds akkoord, om een kandidaat in het kader van dit project aan te werven.
 • De werkgever verbindt zich ertoe om in september de kandidaat die in het project wil stappen, een contract aan te bieden van onbepaalde duur volgens het loonbarema van het project. De financiering van dit contract wordt gedragen door het IFG.
 • De werkgever engageert zich om de nieuwe werknemer te laten studeren via één van de opleidingsprojecten van het IFG en dit van de eerste schooldag van het schooljaar tot en met de laatste schooldag.
 • De werkgever engageert zich om deze werknemer tewerk te stellen op de werkvloer tijdens de zomermaanden, buiten de wettelijke verlofperiode van de werknemer.
 • De werkgever verklaart zich akkoord dat zijn gegevens worden overgemaakt aan de  kandidaten en de loopbaanbegeleiders die de kandidaten opvolgen.

Let op! Werkgevers kunnen ten allen tijde de engagementsverklaring invullen en via mail versturen naar het IFG (kiesvoordezorg@fe-bi.org). Wij zorgen ervoor dat de organisatie opgenomen wordt in de lijst met geïnteresseerde werkgevers.